logo borci
dogaja se

KOMEMORACIJA NA ROJAH

Tako kot vsako leto, smo se tudi letos ob prazniku dneva spomina na mrtve s svečano komemoracijo pri spomeniku na Rojah poklonili 106 borcem, ki so padli za svobodo v drugi svetovno vojni. Dogodek organizira Zveza združenj borcev za vrednote NOB, OO ZB Mirna, ki ji predseduje Milan Škufca. Na dan reformacije smo prisostvovali kulturnemu programu, ki so ga pripravili Mešani pevski zbor Društva upokojencev Mirna, ob spremljavi harmonikarja Tomaža Zorca, recitatorke Zoja Eva Bartolj, Vesna Mejaš in Jana Kramer iz Osnovne šole Mirna, pod mentorstvom profesorice slovenščine Kaje Cvelbar, so času primerno recitirale pesmi Srečka Kosovela in Mateja Bora. Martin Kotar – Marjan je v ofenzivi, leta 1944, rešil soborko Daro gotove smrti. Samo dva meseca kasneje je padel ob pohodu 14. divizije na Štajersko. Ob tej priliki mu je soborka Dara Božidara Betriani, napisala pesem – Pesem tovarišu Kotarju, ki jo je odrecitiral njegov nečak Anton Kotar. Program je čutno povezoval in vmes recitiral, član OO ZB Občine Mirna, Zoran Remic. Ob zvokih žalostink in partizanskih pesmi ter primernih recitacijah za ta dogodek smo se zatopili v zgodovino ter se spomnili vseh, ki so za domovino dali svoja življenja. Delegaciji Občinske organizacije Zveze borcev Mirna in Občine Mirne sta položili cvetje v spomin padlim borcem, svečko pa je prižgala tudi delegacija Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Trebnje. Hvala vsem nastopajočim, praporščakom in tudi vsem prisotnim, ki ste s svojo udeležbo počastili spomin na padle borce NOB. Mirna, 31.10. 2018 Bsedilo in fotografije: Anica Janežič

slika1

MIKLAVŽEV POHOD V JELOVKO

V počastitev 76. obletnice postavitve tabora Zapadnodolenjskega odreda v Jelovki nad Zabukovjem O.O. Šentrupert 1. 12. 2018 (sobota) organizira MIKLAVŽEV POHOD iz smeri Šentruperta proti Jelovki z odhodom ob 09.00 uri iz trga v Šentrupertu (pot traja cca. 2 uri ) in iz smeri Zaloke proti Jelovki z odhodom ob 10.00 uri izpred domačije Ahlin (pot traja cca. 1 uro). Pot je primerna za otroke in starejše. V primeru slabega vremena je odhod izpred domačije Gregorčič v Zabukovju ob 10.30 uri. Pri baraki v Jelovki bo ob 11.30 uri organiziran krajši kulturni program, dogodke takratnega časa, ki so bili povezani tudi z Miklavževanjem pa bo obudil predsednik O.O. Šentrupert Jurij Bizjak. Pohoda bosta organizirana v vsakem vremenu. Pohodniki bodo vodeni, udeležba je na lastno odgovornost. Malica iz nahrbtnika. Vabljeni ! Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje O.O. Šentrupert

TEKMOVANJE V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO

Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje je samostojna, domoljubna, nepridobitna organizacija, v katero se z namenom uresničevanja skupnih interesov prostovoljno združujejo borci in drugi udeleženci narodnoosvobodilnega protifašističnega boja ter druge osebe, ki imajo pozitiven odnos do vrednot NOB 1941-1945. Nameni in cilji organiziranja ter delovanja združenja temeljijo na tradicijah slovenskega odporništva, v boju za narodni obstoj, svobodo in samostojnost, ki se je najneposredneje in najdoslednejše izrazilo v boju za severno mejo, v narodnoosvobodilnem boju 1941-1945 in v osamosvojitveni vojni leta 1991. V zasledovanju ciljev naše organizacije pri svojem delovanju skrbimo tudi za aktivnosti mladih, ki jih skušamo seznanjati z vojaškimi vrlinami, med katere spada tudi strelstvo, ki je postalo olimpijska disciplina in v kateri naši tekmovalci dosegajo zavidljive uspehe. Ker želimo s strelstvom seznaniti čim širši krog mladih smo se odločili, da izvedemo krajšo seznanitev z zračnim orožjem učence osmih in devetih razredov vaših šol, organizirali pa bi tudi tekmovanje ekip vaših šol v streljanju z zračno puško. Tekmovanje bo potekalo v četrtek 29.11.2018 ob 10.00 uri v prostorih TVD Partizan Mirna. Prijave sprejema Hrovat Mirko ml. na elektronski naslov mirko.hrovat@gmail.com do 23.11.2018. Prijava naj vsebuje poimenski seznam tekmovalcev in razred, katerega obiskuje posamezni tekmovalec. Streljanje se bo izvedlo po pravilih strelske zveze Slovenije. Tekmovanje je ekipno in posamezno, ne glede na starost in spol. Ekipo sestavljajo štirje tekmovalci, v skupni rezultat pa se štejejo najboljši trije dosežki. Strelja se z razdalje 10 m, tekmovalci imajo na voljo 20 minut, neomejeno število poskusnih strelov in 10 strelov za oceno (po 5 strelov v vsako tarčo). Strelja se s serijsko zračno puško na tarče R-8. Puške, strelivo in tarče zagotovi organizator. Tekmovanje bomo izvedli, če bodo prijavljene vsaj tri ekipe. Najboljše tri ekipe in posameznike bomo nagradili. Rezultati bodo objavljeni neposredno po tekmovanju, objavili pa jih bomo tudi v lokalnih medijih. Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo. Trebnje: 12. 11. 2018 Boštjan SLADIČ Predsednik

TEKMOVANJE V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO

Občinska oganizacija borcev za vrednote NOB Mokronog- Trebelno je v sodelovanju z ZB za vrednote NOB Trebnje in Mirno 29.11.2018 organizirala že tretjič strelsko tekmovanje z zračno puško na strelišču v TVD Partizan Mirna. Tekmovanje je bilo organizirano za učence OŠ Temeniške in Mirnske doline ter za člane Združenja borcev za vrednote NOB Trebnje. Pri zasledovanju ciljev naše organizacije pri svojem delovanju skrbimo tudi za aktivnosti mladih, katerim skušamo predstavljati vojaške vrline, med katere spada tudi strelstvo, ki je olimpijska disciplina in v kateri naši slovenski tekmovalci dosegajo zavidljive uspehe. Našemu vabilu se je odzvalo 9 ekip, skupno 36 tekmovalcev. Streljanje se je izvedlo po pravilih strelske zveze Slovenije. Tekmovalo se je ekipno in posamezno, ne glede na starost in spol. Ekipo so sestavljali štirje tekmovalci, v skupni rezultat pa se je štel rezultat najboljših treh. Streljalo se je z razdalje 10 m, tekmovalci pa so imeli na voljo 20 minut, neomejeno število poskusnih strelov in 10 strelov za oceno, pri članski konkurenci pa 20 strelov za oceno. Rezultati: I. Ekipno: MLADI 1. OŠ Trebnje (Žan Vencelj, Nik Slak, Domen Stražišar, Jan Kravcar) - 215 krogov 2. OŠ Trebnje (Jasna Voje, Zoja Kepa, Eva Omahen) - 188 krogov 3. OŠ Mirna (Gašper Vrana, Rok Grabljevec, Filip Kolenc, Nejc Bojc) - 148 krogov Posamezno: 1. Žan Vencelj iz OŠ Trebnje - 78 krogov 2. Nik Slak iz OŠ Trebnje - 71 krogov 3. Zoja Kepa iz OŠ Trebnje - 58 krogov II. Ekipno: ČLANI 1. ZB Trebnje (Milena Veber, Dušan Jakopin, Boštjan Sladič, Mišo Hrovat) - 585 krogov 2. OO Mokronog-Trebelno - 565 krogov (Boštjan Koračin, Zvone Pungerčar, Zvone Žgajnar, Blaž Gorenjc) 3. OO Mirna (Janez Kolenc, Brane Kneževič, Vanjo Golob Milan Škufca) - 546 krogov Posamezno: 1. Janez Žurga iz OO Trebnje – 178 krogov 2. Brane Kneževič iz OO Mirna – 168 krogov 3. Dušan Jakopin iz ZB Trebnje – 164 krogov Vsem zmagovalnim ekipam so bili podeljeni pokali, najboljšim posameznikom so bile podeljene medalje in darilni karton podjetja Dana, d.o.o. Mirna. Občini Mokronog-Trebelno, občini Mirna in podjetju Dana, d.o.o. Mirna se zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi tekmovanja. S tekmovanjem bomo naslednje leto nadaljevali v upanju, da se ga bo udeležilo še več ekip. Mišo Hrovat

slika1 slika2 slika3

Spominski »MIKLAVŽEV« pohod do tabora ZAPADNO DOLENJSKEGA ODREDA v »JELOVKI«

O.O. ZB za vrednote NOB Šentrupert je v počastitev 76. Obletnice ustanovitve ZDO organiziral 1. 12. 2018 pohod v partizanski tabor »Jelovka«. ZDO je bila posebna partizanska enota, ki je takrat delovala v treh bataljonih in štela 265 bork in borcev. Njena posebnost je bilo delovanje v več funkcijah: teritorialno, vojaško, politično, mobilizacijsko, propagandno in kadrovsko. Prvi bataljon in štab odreda je deloval na področju med mirnsko železniško progo in italijansko-nemško okupacijsko mejo, drugi bataljon je deloval od Kočevskega Roga do dolenjske železniške proge tretji pa je deloval v vzhodni okolici Ljubljane. Po uspešno prestani veliki italijanski ofenzivi jeseni leta 1942 se je odredov štab in 1. bataljon naselil v Lukovec pri Tihaboju. V oktobru 1942 je glavno poveljstvo partizanskih enot izdalo ukaz, da morajo vse partizanske čete in bataljoni imeti svoja taborišča izven naselij. Za lokacijo svojega baznega tabora je ZDO izbral osrčje prijazne Dolenjske med Gabrovko, Mirno in Šentrupertom, v trikotu naselij Zaloka-Pečice-Zabukovje. To je gozdnati predel, ki mu domačini pravijo Jelovka. Po grapi, ki deli Jelovko teče hudourniški potoček, ki izvira pod Zaloko in se nato izliva v reko Mirno. Ta kraj je bil izbran tudi zaradi tega, ker je bil sovražniku težje dostopen in hkrati blizu hribovskih vasi. Partizanski tabor v Jelovki je imel nared že prva ležišča 2. novembra. Sam tabor je imel v svoji sestavi 4 zemljanke, 5 šotorov, eno leseno barako, prva pomoč, kuhinjo in klavnico. Tabor je bil izhodišče za razne borbene akcije, imeli so tudi zelo veliko raznih aktivnosti. Za dan mrtvih 1942 so na pokopališče v Šentrupertu na grobove padlim partizanom položili cvetje. Čez šest tednov so se pri Sv. Križu udeležili tudi polnočnice. Imeli so 11 političnih mitingov in 5 mobilizacijskih sestankov. Bili so tudi kulturno ozaveščeni saj so imeli svoj pevski zbor, izdali so svoje glasilo »STENSKI ČASOPIS«, izšle so tri številke v novembru in decembru. V Taboru so varovali tudi tako imenovano »STIŠKO TEHNIKO«,to je bila tiskarna katera je bila prvotno v samostanu Stična. V eni izmed barak, ki je bila malo bolj oddaljena od centra tabora pa so si uredili tiskarno in jo poimenovali »URŠKA«. V mesecu decembru so ponatisnili več številk »Slovenskega Poročevalca« in prvo številko ženske revije »NAŠA ŽENA«. Tabor so uporabljali do 22. decembra 1942 leta. V spomin 76. obletnice ustanovitve ZDO je bil organizirani spominski pohod ki smo ga poimenovali »MIKLAVŽEV POHOD« saj so v taboru tudi organizirali miklavževanje s pomočjo župnika iz Sv.Križa. Pohoda, ki sta potekala iz dveh smeri in sicer Šentruperta in Zaloke, se je udeležilo približno 50 pohodnikov. Iz Zaloke je krenilo 13 otrok, učencev Osnovne šole Dr. Pavla Lunačka Šentrupert in vrtca Čebelica Šentrupert v spremstvu staršev in mentorice. Pohod je bil organizran v okviru krožka CICI PLANINEC, potekal pa je po poti, ki so jo markirali člani Planinskega društva Polet Šentrupert. Pri baraki, ki jo vzdržujejo člani ZB za vrednote NOB Šentrupert pa so se na skupni slovesnosti, ki so jo popestril recitatorji krožka CICI PLANINEC zbrali še praporščak ZDO Vojko Smole in predstavniki Slobodanove čete, praporščak ZB za vrednote NOB Šentrupert Sandi Pirh in člani Duletove čete iz Tržišča z dvema starodobnikoma. Delovanje ZDO je orisal predsednik ZB za vrednote NOB Šentrupert Jurij Bizjak, na koncu pa je otroke in vse ostale obdaroval tudi Miklavž, ki je pustil v taboru darila in sicer taka, kot so jih včasih od njega dobivali naši starši in stari starši (suho sadje, pomaračne, mandarine, bomboni in pečen parkel). Ob prijetnem vzdušju in prepletanju mladosti s starostjo so se udeleženci razšli v upanju, da se nasledje leto zopet srečamo. Po končanem uspešnem pohodu pa sta predsednik ZB za vrednote NOB Šentrupert in član Boštjan SLADIČ obiskala eno najstarejših članic organizacije Mici PIRH in ji voščila vse najboljše za njen 95. rojstni dan. Boštjan SLADIČ

slika1 slika2 slika3 slika4